Sốc với học phí trường phổ thông cao nhất Sài Gòn

  Trong 20 trường phổ thông có học phí cao nhất ở TP.HCM, trường TH-THCS-THPT Quốc tế Bắc Mỹ với học phí 432 triệu năm. Trong số này có một trường thuộc hệ thống công lập là Trường THPT Quốc tế Việt Úc

  Trường Quốc tế Bắc Mỹ khánh thành cơ sở Him Lam. Ảnh: dntm.vn

  Trường Quốc tế Bắc Mỹ khánh thành cơ sở Him Lam. Ảnh: dntm.vn

  Mức học phí của các trường được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố theo tháng và được chúng tôi tính toán trong một năm học với thời gian 9 tháng.

  Ngoài học phí, học sinh theo học những trường này sẽ phải đóng các khoản khác cũng khá cao.

  Trường phổ thông có học phí cao nhất Sài Gòn là hơn 430 triệu đồng/năm

  Trường phổ thông có học phí cao nhất Sài Gòn là hơn 430 triệu đồng/năm

  Trường phổ thông có học phí cao nhất Sài Gòn là hơn 430 triệu đồng/năm

  Trường phổ thông có học phí cao nhất Sài Gòn là hơn 430 triệu đồng/năm

  Trường phổ thông có học phí cao nhất Sài Gòn là hơn 430 triệu đồng/năm

  Trường phổ thông có học phí cao nhất Sài Gòn là hơn 430 triệu đồng/năm