Công chức sẽ bị kỷ luật hạ bậc lương nếu vi phạm 3 điều này

  Khi vi phạm quy định của pháp luật, công chức sẽ bị xử lý kỷ luật. Vậy công chức vi phạm quy định nào thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương?

  Công chức bị hạ bậc lương, không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn. (Ảnh minh họa)

  Khi nào công chức bị kỷ luật hạ bậc lương?

  Điều 79 Luật Cán bộ, công chức nêu rõ, công chức sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, buộc thôi việc tương ứng với mức độ, hành vi vi phạm.

  Tại Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, Chính phủ quy định các hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương gồm:

  - Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi.

  - Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác.

  Vừa nhậm chức 4 tháng, Chủ tịch thành phố Yên Bái đột tử
  Hai cán bộ giao thông ở Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi khi làm nhiệm vụ được công nhận liệt sĩ
  Nam thanh niên quê Miền Tây vừa cưới vợ được ít ngày, bị container lấn làn cán tử vong

  Như vậy, nếu vi phạm 3 hành vi nêu trên, công chức sẽ bị kỷ luật hạ bậc lương.

  Nghị định 34 nêu trên không chỉ nêu rõ các trường hợp công chức vi phạm bị hạ bậc lương mà còn hướng dẫn về việc xếp lương cho đối tượng này.

  Cụ thể, Điều 23 Nghị định này nêu rõ, nếu công chức đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên: Công chức sẽ được xếp vào bậc lương thấp hơn liền kề với bậc lương đang hưởng. Thời gian hưởng bậc lương mới được tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  Nếu công chức đang hưởng lương bậc 1 hoặc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà xem xét áp dụng hình thức kỷ luật khác cho phù hợp.

  Như vậy, việc kỷ luật công chức bằng hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng với công chức được xếp lương từ bậc 2 trở lên.

  Đồng thời, về việc xét nâng bậc lương, Điều 23 này cũng quy định:

  Vừa nhậm chức 4 tháng, Chủ tịch thành phố Yên Bái đột tử
  Hai cán bộ giao thông ở Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi khi làm nhiệm vụ được công nhận liệt sĩ
  Nam thanh niên quê Miền Tây vừa cưới vợ được ít ngày, bị container lấn làn cán tử vong

  - Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  - Thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần tiếp theo.

  Đặc biệt, nếu công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian thực hiện quyết định kỷ luật hạ bậc lương thì khi áp dụng hình thức kỷ luật mới phải khôi phục lại bậc lương đã bị hạ trước đó.

  Từ 1/7/2020, bị hạ bậc lương, công chức vẫn được bổ nhiệm lại

  Hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức đã được thông qua. Và một trong những nội dung nổi bật của Luật sửa đổi lần này là về kỷ luật công chức.

  Theo đó, Luật sửa đổi bổ sung thêm một số quy định về hình thức kỷ luật hạ bậc lương mà Luật hiện hành chưa có:

  - Hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  Vừa nhậm chức 4 tháng, Chủ tịch thành phố Yên Bái đột tử
  Hai cán bộ giao thông ở Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi khi làm nhiệm vụ được công nhận liệt sĩ
  Nam thanh niên quê Miền Tây vừa cưới vợ được ít ngày, bị container lấn làn cán tử vong

  - Không thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật hạ bậc lương công chức có hiệu lực.

  Như vậy, từ 1/7/2020, khi Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực, nếu công chức bị hạ bậc lương thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong 12 tháng kể từ ngày quyết định chính thức có hiệu lực nhưng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn.

  create

  Hoàng Mai / nguoiduatin.vn

  Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cong-chuc-se-bi-ky-luat-ha-bac-luong-neu-vi-pham-3-dieu-nay-a475197.html