Đặng Văn Lâm cản phá penalty “như một vị thần“: Giỏi quá Lâm ơi!