Nhật Kim Anh nói về vụ bị trộm 5 tỷ đồng: ‘Chúng tẩu tán hết rồi‘